Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 2019-11-28, X Ga 1078/19 premium

Sygn. akt X Ga 1078/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Piotr Marciniak Sędziowie: Jolanta Waltrowska (spr.) (del.) Barbara Gryczka Protokolant: stażysta Aneta Więcek po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2019 r., w Poznaniu, na rozprawie sprawy ze skargi wykonawcy (...) sp. z o.o. w P. przy udziale zamawiającego P. T. B.S. sp. z o. o. w P. i wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego -P. Sz. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F. R. - B. P. Sz. i H. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "(...)" H. W. na skutek skargi wykonawcy (...) sp. z o.o. w P. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 września 2019 r., sygn. akt KIO 1706/19, I. oddala skargę, II. zasądza od skarżącego (...) sp. z o. o. w P. na rzecz przeciwnika skargi P. T. B. S. sp. z o. o. w P. kwotę 1.817 zł z tytułu kosztów postępowania. sędzia Jolanta Waltrowska sędzia Piotr Marciniak sędzia (del.) Barbara Gryczka...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28