Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-12-02, KIO 2284/19, KIO 2288/19 premium

Sygn. akt: KIO 2284/19 Sygn. akt: KIO 2288/19 WYROK z dnia 2 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Magdalena Grabarczyk Bartosz Stankiewicz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2019 r., 26 listopada 2019 r. i 27 listopada 2019 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 12 listopada 2019 r. przez wykonawcę S(1)... S.A., ul. (...), W. (KIO 2284/19), B. w dniu 12 listopada 2019 r. przez wykonawcę A... S.A., ul. (...), R. (KIO 2288/19), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa, przy udziale: 1. wykonawcy P... S.A., Al. (...), W., zgłaszającego przystąpienie po stronie zamawiającego do postępowań odwoławczych o sygn. akt KIO 2284/19 i KIO 2288/19, 2. wykonawcy S(1)... S.A., ul. (...), W., zgłaszającego przystąpienie po stronie zamawiającego do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2288/19, 3. wykonawcy A... S.A., ul. (...), R., zgłaszającego przystąpienie po stronie zamawiającego do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2284/19, orzeka: 1.1. uwzględnia odwołanie o sygn. akt: KIO 2284/19 w zakresie zarzutu dotyczącego niezasadnego przyznania punktów ofercie wykonawcy P... S.A. w kryterium "dodatkowe ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28