[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA we Wrocławiu – 2019

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA we Wrocławiu SENTENCJA |Sygn. akt [sygnatura ukryta] | | , [pic], , WYROK, , W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, , , Dnia 5 grudnia 2019 r., , , Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w składzie następującym:, Przewodniczący:, , Sędzia WSA Bogusława Kalinowska, , Sędziowie:, Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska (spr.), Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków, , Protokolant:, referent Krzysztof Erbel, , , po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 21 listopada 2019 r., sprawy ze skargi Towarzystwa [...], na decyzję [...] sp. z o.o. we W., z dnia 26 sierpnia 2019 r. (bez numeru), w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, , uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję z dnia 22 lipca 2019 r. (bez numeru);, zasądza od [...] sp. z o.o. we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, sądowego., , , , UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 2 czerwca 2019 r. , złożonym drogą elektroniczną , adresowanym do spółki [...] Sp. z o.o. z siedzibą we W. (dalej: Spółka , organ ), Towarzystwo [...] (dalej: wnioskodawca, strona skarżąca, TUMW) domagało się udostępnienia informacji publicznej w postaci: 1. " a. pełnej wersji umowy doradczej pomiędzy firmą S. a spółką [...], b. raportów, opracowań i innych dokumentów, które firma S. wykonała dla ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28