Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-11-13, KIO 2174/19, KIO 2180/19 premium

Sygn. akt: KIO 2174/19 KIO 2180/19 WYROK z dnia 13 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2019 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 28 października 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Krajowa Izba Gospodarcza, World Expo International Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa B. w dniu 28 października 2019 r. przez wykonawcę Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa przy udziale wykonawcy Berm Sp. z o.o., Sp. k., ul. Wiśniowa 40B/17, 02-520 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2174/19 po stronie zamawiającego oraz KIO 2180/19 po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołania. 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców: Konsorcjum: Krajowa Izba Gospodarcza, World Expo International Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa oraz Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28