Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-08-30, KIO/KU 56/19 premium

Sygn. akt: KIO/KU 56/19 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 30 sierpnia 2019 roku Po rozpatrzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 roku w Warszawie zastrzeżeń zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie przez Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w Warszawie dotyczących wyniku kontroli uprzedniej z dnia 25 lipca 2019 roku znak: KU/88/19/DKZP, wskazującej na naruszenie przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 7a oraz art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "Pzp" w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka — Chorzele"", Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Członkowie: Katarzyna Prowadzisz Ewa Sikorska Wyraża następującą opinię: zastrzeżenia Zamawiającego do informacji o wyniku kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zasługują na uwzględnienie. UZASADNIENIE Przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontrola uprzednia zamówienia sektorowego dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art.89 ust.1 pkt. 7a"

1   -   odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp. Brak odpowiedzi ze

2   -   oferty, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, natomiast niedokonanie przez

3   -   terminu związania ofertą stanowiło naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp. Powyższe uchybienie Zamawiającego

+29 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28