[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2019

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 14 listopada 2019 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 28 października 2019 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego 3 Regionalną Bazę Logistyczną w Krakowie, dotyczących informacji o wyniku kontroli doraźnej z dnia 15 października 2019 r., znak sprawy KND/47/19/DKZP, w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Serwisowanie w latach 2018-2020 lotniczych aparatów ucieczkowych (LAU) typu SEA LV2" Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Robert Skrzeszewski Klaudia Szczytowska-Maziarz wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zamawiającego do wyniku kontroli doraźnej zasługują na częściowe uwzględnienie. UZASADNIENIE uchwały z dnia 14 listopada 2019 r. sygn. akt: [sygnatura ukryta] Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej zwany również jako "kontrolujący") w wyniku kontroli doraźnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Serwisowanie w latach 2018-2020 lotniczych aparatów ucieczkowych (LAU) typu SEA LV2", stwierdził naruszenie przez zamawiającego: 1. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez wezwanie wykonawcy D.P. Centrum Techniki Nurkowej do uzupełnienia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła podpis elektroniczny

1   -   pliku zip i wtedy opatrzenie podpisem elektronicznym), niż opisana w SIWZ. Warto

2   -   zwrócić uwagę, że składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego odbywa się nieco inaczej, niż dotychczas składanie podpisu własnoręcznego. W przypadku dokumentu elektronicznego trudno mówić o złożeniu podpisu "na dokumencie" lub "pod treścią". Kwalifikowany podpis elektroniczny co do zasady obejmuje całą

3   -   formatu zip. Przy czym kwalifikowany podpis elektroniczny został złożony prawidłowo, przez osobę

+26 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28