[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2019

Sygn. akt [sygnatura ukryta] UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 4 grudnia 2019 r. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń z 4 listopada 2019 r. zgłoszonych 6 listopada 2019 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego: Gmina Siemiątkowo dotyczących "Informacji o wyniku kontroli doraźnej" o sygn. KND/51/19/DKZP z 25 października 2019 r., przekazanej pismem z tego dnia {znak UZP/DKZP/WKZ3/ 421/54(4)/19/EG}, w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Modernizacja stadionu gminnego w miejscowości Siemiątkowo Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Członkowie: Ernest Klauziński Daniel Konicz wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zamawiającego do wyniku kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zasługują na uwzględnienie. Sygn. akt [sygnatura ukryta] U z a s a d n i e n i e Zamawiający Gmina Siemiątkowo udzielił bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) {dalej również: "ustawa Pzp", "ustawa pzp", "Pzp lub "pzp"} z powołaniem się na art. 4 pkt 8 tej ustawy dwóch zamówień związanych z przedsięwzięciem dotyczącym modernizacji stadionu gminnego w Siemiątkowie, które wskazano...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28