Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-10-31, KIO 2066/19 premium

Sygn. akt: KIO 2066/19 WYROK z dnia 31 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 października 2019 r. przez Odwołującego - ESRI Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Konesera 9 (03-736 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 (44-200 Rybnik) przy udziale Wykonawcy - Comarch Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39a (31-864 Kraków) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego Wykonawcy - Aspello Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ul. Technologicznej 2 (45-839 Opole) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1 Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego - ESRI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) ...

Przykładowe fragmenty dla hasła open source

1   -   jedynie dla niektórych elementów systemu open source lub freeware, co pozostawia dużą

2   -   kwestii związanych z rozumieniem pojęć open source i freeware, Izba uznała, iż

3   -   czy system będzie miał charakter open source/freeware czy też będzie jednym

+20 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28