Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-11-04, KIO 2105/19 premium

Sygn. akt: KIO 2105/19 WYROK z dnia 4 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Renata Tubisz Katarzyna Brzeska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 31 października 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 października 2019r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia S(1)... Spółka Akcyjna z siedzibą we Francji w P., (...) 2. S. B. wspólnik spółki cywilnej B... z siedzibą we W., ul. (...), 3. J. B. wspólnik spółki cywilnej B... z siedzibą we W., ul. (...), 4. I... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...) (adres do korespondencji S(2)... SA Oddział w Polsce we W., ul. (...)) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74 przy udziale wykonawcy T(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 2105/19 po stronie zamawiającego przy udziale wykonawcy V... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., ul. (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 2105/19 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Umarza postępowanie w zakresie : ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28