Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-10-18, KIO 1972/19 premium

Sygn. akt: KIO 1972/19 WYROK z dnia 18 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2019r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 04 października 2019 roku przez Wykonawcę Eneria Sp. z o.o. (Izabelin-Dziekanówek, ul. Modlińska 11, 05-092 Łomianki) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa) orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania w części nr 2 i nakazuje ponowne dokonanie badania i oceny oferty Odwołującego w tej części 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa) i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego Eneria Sp. z o.o. (Izabelin-Dziekanówek, ul. Modlińska 11, 05-092 Łomianki) tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od Zamawiającego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa) na rzecz Odwołującego Eneria Sp. z o.o. (Izabelin- Dziekanówek, ul. Modlińska 11, 05-092 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła skan oferty

1   -   w zakresie uznania za ważną oferty stworzonej i złożonej w postaci skanu papierowego formularza oferty do pliku podpisanego następnie kwalifikowanym

2   -   z oryginałem." Treść uzasadnienia odrzucenia oferty Odwołującego sprowadza się zatem do

3   -   w piśmie "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części nr 1

+35 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28