Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-10-14, KIO 1932/19, KIO 1945/19 premium

Sygn. akt: KIO 1932/19 Sygn. akt: KIO 1945/19 WYROK z dnia 14 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października 2019 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 30 września 2019 r. przez wykonawcę TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, B. w dniu 30 września 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , Ekocentrum - Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Koltech Infra Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzący postępowanie: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski z siedzibą w Sosnowcu przy udziale: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. z siedzibą w Bilbao - Hiszpania, HIQE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1932/19 oraz KIO 1945/19 po ...

Przykładowe fragmenty dla hasła tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób

1   -   udostępniono mu wyjaśnień zasadności zastrzeżenia tajemnicą przedsiębiorstwa wykazu osób oraz wykazu usług konsorcjum IDOM załączonego do

2   -   ofercie analogiczne wyjaśnienia zasadności zastrzeżenia tajemnicą przedsiębiorstwa wykazu osób. Zdaniem Odwołującego - Multiconsult nie wykazał

3   -   przez Konsorcjum IDOM ochroną jako tajemnica przedsiębiorstwa tj. odtajnienie uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa; nr 8 do IDW - wykazu Personelu na potrzeby weryfikacji kryterium oceny; wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wykazu głównych usług oraz dokumentów potwierdzających

+141 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28