Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-10-15, KIO 1851/19

Sygn. akt: KIO 1851/19 WYROK z dnia 15 października 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 3 i 15 października 2019 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 września 2019 roku przez wykonawcę Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Polską Spółkę Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie przy udziale: A) wykonawcy Itron Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1851/19 po stronie Odwołującego B) wykonawcy Elektrometal spółka akcyjna z siedzibą w Cieszynie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1851/19 po stronie Odwołującego orzeka 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach i: 2.1 zalicza w poczet kosztów ...

Przykładowe fragmenty dla hasła dialog techniczny

1   -   przed wszczęciem Postępowania Zamawiający prowadził dialog techniczny z wykonawcami, w tym z

2   -   którego Zamawiający poinformował, że etapie dialogu technicznego nie podjęto decyzji o wymogu

3   -   postępowania, to również po przeprowadzeniu dialogu technicznego nie ma obowiązku prowadzenia postępowania

+36 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28