Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-10-03, KIO 1828/19

Sygn. akt: KIO 1828/19 WYROK z dnia 3 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 września 2019 r. przez wykonawcę I. N. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowo Handlowa I. N. w Łuczycach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie: 1.1. częściowo zarzutu określenia opisu przedmiotu zamówienia, który narusza zasady równego traktowania wykonawców, a tym samym utrudnia uczciwą konkurencję, bowiem zbyt drobiazgowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań w nim wskazanych (rodzajów pojazdów) nie jest uzasadniony przedmiotem zamówienia i nie jest proporcjonalny do jego celu. W konsekwencji zbyt drobiazgowe wymagania, w połączeniu z brakiem ich standardowego wykorzystania w pojazdach specjalistycznych do wywozu odpadów, powodują, że dane zamówienie będzie mógł wykonać tylko jeden konkretny wykonawca, a tym samym stanowią naruszenie zasady uczciwej ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28