Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-10-29, KIO 2057/19 premium

Sygn. akt: KIO 2057/19 WYROK z dnia 29 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 października 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: D(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L., D(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L., 7... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L., S(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. oraz P(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W., P. Ś. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P(2)..., S(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O., S(3)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. oraz A... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena jednostkowa

1   -   przystępującego, mimo iż zawiera ona cenę skalkulowaną nierzetelnie, rażąco niską cenę jednostkową za pozycje formularza ofertowego budynki

2   -   udowodnienia, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, w szczególności ceny jednostkowej we wskazanej pozycji, 4) zaniechaniu

3   -   samym nie obalił domniemania, że cena oferty jest rażąco niska, - co więcej opisany przez przystępującego sposób obliczenia ceny w wyjaśnieniach ceny wskazuje, iż wykonawca ten nie

+52 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28