Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-11-06, KIO 2138/19 premium

Sygn. akt: KIO 2138/19 WYROK z dnia 6 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 5 listopada 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 października 2019r. przez wykonawcę S(1)... Spółka Akcyjna z siedzibą w O., ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Warszawie, PI. Bankowy 3/5 działający w imieniu własnym oraz zamawiających Gminy Radzymin z siedzibą w Radzyminie, pl. Kościuszki 2, Gminy Miasta Marki z siedzibą w Markach, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, Miasta Ząbki z siedzibą w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 10, Gminy Miejskiej Legionowo z siedzibą w Legionowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 41, Gminy Miasta Pruszków z siedzibą w Pruszkowie, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia T(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., al. (...) i C... Spółka Akcyjna z siedziba w K., Al. (...) zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn.. akt KIO 2138/19 po stronie zamawiającego przy udziale wykonawcy T(2)... spółka z ograniczoną ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28