[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 19 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Joanna Misztal-Konecka (przewodniczący) SSN Beata Janiszewska SSN Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa Województwa (...) przeciwko "J." Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 lipca 2019 r., skargi kasacyjnej pozwanej od postanowienia Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 3 października 2017 r., sygn. akt I ACa (...), uchyla zaskarżone postanowienie w całości i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE W niniejszej sprawie Sądy meriti ustaliły, że w dniu 23 lutego 2005 r. Powód - Województwo (...) zawarło z Pozwaną "J." Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w P. umowę o dofinansowanie projektu "Język (nie) obcy - kurs języka angielskiego i niemieckiego dla pracowników". Na mocy umowy Województwo (...) przyznało Pozwanej dotację w wysokości 1.697.346,77 zł, która stanowiła tzw. całkowite "wydatki kwalifikowane". Zgodnie z § 7 ust. 1 umowy, jeżeli w ramach czynności kontrolnych zostanie ustalone, że Pozwana wykorzystuje całość lub część dofinansowania ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28