Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2019-10-15, XXIII Ga 157/19 premium

Sygn. akt XXIII Ga 157/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - SSO Wiktor Piber (sprawozdawca) Sędziowie: SO Maria Więckowska SO Monika Skalska Protokolant sądowy: Mariusz Bajsztok po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 października 2019 r., w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: Zamawiającego - (...) spółki akcyjnej w W. (...) spółki akcyjnej w K. Przystępującego/Interwenienta ubocznego po stronie Zamawiającego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w ramach konsorcjum - (...) spółki akcyjnej w R., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na skutek skargi Odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 21 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2506/18 I. oddala skargę; II. zasądza od (...) spółki akcyjnej w K. na rzecz (...) spółki akcyjnej w W. kwotę 12 500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu skargowym. SSO Maria Więckowska SSO Wiktor Piber SSO Monika Skalska...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28