Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-09-19, KIO 1699/19 premium

Sygn. akt: KIO 1699/19 WYROK z dnia 19 września 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 16 września 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 września 2019r. przez wykonawcę POLMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Osiedle Kopernika 21 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiających: PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, Elektrociepłownia "Zielona Góra" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 103, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą We Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, PGE Toruń Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, Ceramiczna 6, PGE Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 1, Fundacja PGE Energia Ciepła z siedziba w Rybniku, ul. Podmiejska 43 i PGE Ekoserwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Staszica 30, w imieniu których działa PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 przy udziale PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13 ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28