Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 2019-10-24, XII Ga 751/19 premium

Sygn. akt XII Ga 751/19 POSTANOWIENIE Dnia 24 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący: SO Janusz Beim Sędzia: SO Beata Kozłowska Sędzia: SR (del.) Anita Bigaj po rozpoznaniu w dniu 24 października 2019r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. M. przy uczestnictwie (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w T. na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 kwietnia 2019 r. sygn. akt KIO 658/19 postanawia: odrzucić skargę. SSO Beata Kozłowska SSO Janusz Beim SSR (del.) Anita Bigaj UZASADNIENIE T. M., prowadzący działalność gospodarczą skierował do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od czynności podjętych przez organizatora przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Przetarg organizował zarządca spółki (...) sp. z o o w T., w ramach postępowania restrukturyzacyjnego spółki ( sygn. VIII GRs 4/16 ). Odwołujący się wskazał na przepisy art. 179 ust 1 i art. 180 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( dalej; ustawa pzp ). Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej zwrócił odwołanie. Jak wynika z treści ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28