Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2019-09-13, XIX Ga 953/19 premium

Sygn. akt XIX Ga 953/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: || SSO Piotr Semper (spr.) || Sędziowie: || SO Dariusz Chrapoński || || SR (del.) Magdalena Grabowska || Protokolant: || Dominika Idzikowska || po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2019 r. w K. sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z odwołania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum): (...) (...) w (...), T., (...) przeciwko zamawiającemu S. P.-(...), prowadzącemu postępowanie poprzez (...) w W. Oddział w K. przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum): (...) S. w Ł. i (...) R. 14th (...) Co. Ltd, J., (...), którzy przystąpili do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego oraz przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum): M. (...) w S., (...) (...) w K. oraz P. (...) "(...)" w K., (...), którzy przystąpili do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego na skutek skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum): M. S. A. w S., (...) (...) w K. oraz (...) "(...)" w K., (...) na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO (...) 1. zmienia zaskarżony wyrok: a. w pkt 1 w ten sposób, że oddala odwołanie, b. w pkt 3 w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 24 ust. 1 pkt 17

1   -   Konsorcjum (...) z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, z uwagi na

2   -   była o tym mowa, treści art. 24 ust. 1 pkt 17 nie można odczytywać w oderwaniu od treści pkt 16 tego przepisu, a w

3   -   w błąd. Stąd też treść art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp nie powinna była znaleźć

+148 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28