Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2017-01-26, XXI Pa 705/16 premium

Sygn. akt XXI Pa 705/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXI Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: || SSO Dorota Czyżewska || Sędziowie: || SO Monika Sawa (spr.) || || SO Grzegorz Kochan || Protokolant: || sekr. sądowy Katarzyna Nowicka || po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2017 r. w Warszawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko Sądowi Rejonowemu dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie o wynagrodzenie na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 29 września 2015 roku sygn. akt VII P 1048/13 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że powództwo oddala i odstępuje od obciążania J. K. kosztami zastępstwa prawnego pozwanego, 2. odstępuje od obciążania J. K. kosztami zastępstwa prawnego pozwanego w instancji odwoławczej, 3. nakazuje J. K. zwrócić na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie kwotę 5059,37 (pięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć trzydzieści siedem) złotych tytułem spełnionego świadczenia. Monika Sawa Dorota Czyżewska Grzegorz Kochan Sygn. akt XXI Pa 705/16 UZASADNIENIE 1. stanowiska stron J. K. w pozwie z 14 sierpnia 2013 r. (data nadania ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28