Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 2019-10-09, II Ca 2126/19 premium

Sygn. akt: II Ca 2126/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: || SSO Katarzyna Serafin - Tabor (sprawozdawca) || Sędziowie: || SO Krystyna Dobrowolska || || SO Jarosław Tyrpa || Protokolant: sekretarz sądowy Ewelina Drewnik po rozpoznaniu w dniu 25 września 2019 r. w Krakowie na rozprawie sprawy ze skargi wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przy udziale odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. i zamawiającego Szpitala (...) w K. na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 lipca 2019 r., sygnatura akt KIO 1148/19 1. w uwzględnieniu odwołania, wobec zawarcia umowy, stwierdza naruszenie przez zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Dostawa instalacji i uruchomienie aparatu rezonansu magnetycznego dla Zakładu (...) oraz zapewnienie dostępu do aparatu zastępczego (nr (...)) art. 89 ust. 1 podpunkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; 2. w uwzględnieniu odwołania zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że punktowi 4 podpunkt 2 i 3 nadaje brzmienie: "2. zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 1285 zł ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28