[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 29 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 października 2019 r. przez wykonawcę ENERIS Surowce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach w postępowaniu prowadzonym przez Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu uwzględnienie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia faktu, że wszczęcie postępowania nastąpiło 6 września 2019 r. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim i: 2.1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę ENERIS Surowce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach tytułem wpisu od odwołania; 2.2) zasądza od zamawiającego Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim na rzecz wykonawcy ENERIS Surowce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy ...

Przykładowe fragmenty dla hasła ucpg regionalna

1   -   ustawodawcy na monopolizowanie rynku odpadów regionalnych, czyli od 6.09.2019

2   -   wskazana instalacja INNECO jako jedyna regionalna instalacja, jednak ona po 6

3   -   2019 r. poz. 1579) [dalej UCPG] przez określenie przedmiotu zamówienia w

+21 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28