Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-08-30, KIO 1603/19

Sygn. akt: KIO 1603/19 WYROK z dnia 30 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 sierpnia 2019 r. przez ICMCG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Opinki 8 (02-973 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50 (00-025 Warszawa) przy udziale wykonawców: A. P. F. i Ł. F. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą East Analytics P. F. Ł. F. s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Studenckiej 6/8 (31-116 Kraków); B. Varsovia Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 56 (00-112 Warszawa); zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w części dotyczącej nieprawidłowej oceny oferty wykonawcy ICMCG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz bezprawnego przyjęcia, że oferta ww. wykonawcy zawiera rażąco niską cenę co skutkowało odrzuceniem oferty tego wykonawcy w ramach części I, IV i VI zamówienia i nakazuje zamawiającemu: 1.1. unieważnienie...

Przykładowe fragmenty dla hasła "dodatkowych wyjaśnień" "Bartosz Stankiewicz"

1   -   Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu

2   -   ponowne wezwanie wykonawcy do udzielenia dodatkowych wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących

3   -   zamawiającego dalsze wątpliwości, które wymagałyby dodatkowego wyjaśnienia czy uszczegółowienia. Kolejne wezwanie wykonawcy

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28