Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-31, KIO 1358/19

Sygn. akt: KIO 1358/19 WYROK z dnia 31 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15.07.2019 r. przez wykonawcę USUI Sp. z o.o., ul. Lotnicza 79, 05-090 Raszyn w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Metro Warszawskie Spółka z o.o., ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Pełnienie nadzoru archeologicznego przy nadzorowaniu przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. II i III etapu rozbudowy II linii metra". (Znak postępowania: WP.25.00019.2019.K.I.PALA) orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w całości i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, jak również nakazuje kontynuowanie procedury oceny i badania ofert oraz ustalenia ich rankingu z uwzględnieniem oferty Odwołującego; 2. kosztami postępowania w wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych i zero groszy) obciąża Zamawiającego - Metro Warszawskie Spółka z o.o., ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy ...

Przykładowe fragmenty dla hasła z tego względu brak precyzyjnego wskazania z czego wynika taka, a nie inna ocena złożonych wyjaśnień

1   -   realizacji swoich praw w postępowaniu. Z tego względu brak precyzyjnego wskazania z czego wynikała taka, a nie inna ocena złożonych wyjaśnień, prowadzi do wniosku, iż zamawiający w istocie nie poinformował odwołującego o przyczynie odrzucenia jego oferty. Na zamawiającym ciąży obowiązek

2   -   archeologa 16 godzin dziennie, przemnażając to przez ilość dni i wyliczając łączną liczbę godzin. Odwołujący nie podziela takiego sposobu rozumienia postanowień STWiO, nie zawsze bowiem prace będą ingerowały w prace archeologiczne, co wynika z przebiegu prac - a zatem zamawiający myli się w swoich założeniach. (...) Stała obecność nie wynika bowiem z charakteru tych prac, gdyż prace

3   -   rzetelny i ekonomicznie uzasadniony, jest nie do przyjęcia. Oznaczałoby to wówczas konieczność odrzucenia oferty z uzasadnioną ekonomicznie ceną ze względu na pewne braki procedury - a więc eliminowanie z przyczyn formalnych rzetelnie skalkulowanych ofert - pomimo faktu, że kontunuowanie tej procedury może przynieść cel, jakim jest przedstawienie dowodów i wyjaśnień uzasadniających wysokość zaoferowanego wynagrodzenia. (vide wyrok KIO z dnia 25 lipca 2017 r

+274 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28