Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2019-10-22, III Ca 1436/19 premium

Sygn. akt III Ca 1436/19 POSTANOWIENIE Dnia 22 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz SO Renata Jagura Protokolant: Magdalena Głowacka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października 2019 r. w Ł. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) Spółka Akcyjna w Ł., w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Ł. przy udziale wykonawcy (...) Serwis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na skutek skargi (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) Spółka Akcyjna w Ł., na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 czerwca 2019 r. sygn. akt KIO 998/19 postanawia: 1. oddalić skargę; 2. zasądzić od (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) Spółka Akcyjna w Ł. na rzecz Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Dom Pomocy Społecznej w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. kwoty po 1200 (tysiąc dwieście ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym....

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28