Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-08-22, KIO 1551/19

Sygn. akt KIO 1551/19 WYROK z dnia 22 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 sierpnia 2019 r. przez wykonawcę Z. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Handel Z. D., ul. Żytnia 19, 05-240 Tłuszcz w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Kosów Lacki ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Z. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Handel Z. D. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Z. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Handel Z. D. tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Siedlcach. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "wprowadzenie zamawiającego w błąd"

1   -   przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd. Oferta Odwołującego uzyskała najkorzystniejszą łączną

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28