Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-10, KIO 1183/19

Sygn. akt: KIO 1183/19 WYROK z dnia 10 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: J.S. H. Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 180 (81- 571 Gdynia), Firma Menadżersko-Konsultingowa KOLMEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. M. Rataja 15b (20-270 Lublin) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Targowa 74 (03-734 Warszawa) orzeka: 1 Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnić czynność z dnia 13.06.2019 r. polegającą na wykluczeniu Odwołującego z postępowania, a w konsekwencji również czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i nakazuje powtórzyć czynność oceny złożonych w postępowaniu ofert. 2 Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wprowadzenie zamawiającego w błąd

1   -   gdy szczegółowo wyjaśniono, że rzekome wprowadzenie Zamawiającego w błąd nie miało miejsca. Odwołujący wniósł

2   -   zadaniu funkcję Inżyniera nadzoru Wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd, gdyż z posiadanych dokumentów wynika

3   -   na znaczeniu argument podniesiony przez Zamawiającego, w którym zakładał celowość wprowadzenia w błąd, co miałoby przełożyć się na pozycję oferty w postępowaniu. Aby móc wykluczyć z

+113 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28