Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2018-08-23, XXIII Ga 540/18 premium

Sygn. akt XXIII Ga 540/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2018r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: || SSO Paweł Kieta (spr.) || Sędziowie: || SSO Alicja Dziekańska || || SSO Wiktor Piber || Protokolant: || prot. sądowy Mariusz Bajsztok || po rozpoznaniu 9 sierpnia 2018r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 1. w przedmiocie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dn. 27 lutego 2018r. w sprawach o sygn. akt KIO (...) i (...) z udziałem: Ø zamawiającego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., odwołującego wykonawcy - (...)Company w C. (K.), odwołujących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S., (...) spółki akcyjnej w B., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś., wykonawcy (...) a.s. w P. (R.), wykonawcy (...) spółki akcyjnej w B., na skutek skarg: Ø wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S., (...) spółki akcyjnej w B., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. - w sprawie o sygn. akt KIO (...), wykonawcy (...) Company w C. (K.) - w sprawie o sygn. akt KIO (...) oraz 2. w przedmiocie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dn. 25 kwietnia 2018r. w...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28