Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2019-05-09, XIX Ga 407/19 premium

Sygn. akt XIX Ga 407/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński Sędziowie: SO Piotr Semper SR del. Marcin Popiołek (spr.) Protokolant: Protokolant sądowy Beata Kobylańska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Katowicach, na rozprawie sprawy z odwołania (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) przeciwko zamawiającemu Gminie Miasto (...) z udziałem przystępującego po stronie zamawiającego (...) o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi wniesionej przez (...) od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie z dnia 12 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 143/19 1. oddala skargę; 2. zasądza od skarżącego (...) na rzecz uczestnika (...) z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 12.500 złotych (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania. Sygn. akt XIX Ga 407/19 Uzasadnienie Zaskarżonym wyrokiem z dnia 12 lutego 2019r. Krajowa Izba Odwoławcza na skutek odwołania wniesionego przez wykonawcę (...) (dalej: odwołujący) w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasto (...) (dalej: zamawiający) przy udziale wykonawcy (...) (dalej: przystępujący lub...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28