Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-08-13, KIO 1447/19

Sygn. akt: KIO 1447/19 WYROK z dnia 13 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 26 lipca 2019 r. przez wykonawcę U... Sp. z o.o., ul. (...), Z. w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa przy udziale wykonawcy Z... Sp. z o.o., ul. (...), P. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego przy udziale wykonawców K... Sp. z o.o., ul. (...), W.; F... Sp. z o.o. z siedzibą w R., ul. (...), R. zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w rozpatrywanym zakresie i nakazuje Zamawiającemu zmianę postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: "SIWZ" w rozdziale XIV w zakresie kryterium K3 - "Kompatybilność", przy czym pozostawiając możliwość wyboru Zamawiającemu co do zmiany: a) albo poprzez usunięcie wskazanego kryterium i skorygowanie wag pozostałych kryteriów (jako czynności najdalej idącej) albo b) poprzez usunięcie odniesienia do: "(...) ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28