Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-09-04, KIO 1626/19, KIO 1628/19 premium

Sygn. akt: KIO 1626/19, KIO 1628/19 WYROK z dnia 4 września 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Członkowie: Katarzyna Odrzywolska Anna Osiecka Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2019 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 sierpnia 2019 r. przez odwołujących: - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia G(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i G(2)... S.A.U. w T., Hiszpania (sygn. akt KIO 1626/19); - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia T... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., A(1)... spółka akcyjna w K., R... SAS w P., Francja (sygn. akt KIO 1628/19) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku przy udziale zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia T... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., A(1)... spółka akcyjna w K., R... SAS w P., Francja w sprawie sygn. akt KIO 1626/19, wnoszących sprzeciw od uwzględnienia przez zamawiającego odwołania sygn. akt KIO 1626/19, B. wykonawcy A(2)... ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28