[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Monika Koba (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Protokolant Katarzyna Jóskowiak w sprawie z powództwa A. E. B. przeciwko Teatrowi [...] w B. o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 24 kwietnia 2019 r., skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 1 lutego 2018 r., sygn. akt I ACa [...], 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 8 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w B. rozstrzygając powództwo A. E. B. przeciwko Teatrowi [...] w B. (dalej: "Teatr") o zapłatę kwoty 100.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 13 marca 2013r. oddalił powództwo. Sąd Okręgowy ustalił, że w dniu 18 czerwca 2009 r. Teatr zawarł z A. Ż. umowę najmu lokalu położonego w B. przy ul. E. [...] o pow. 149, 36 m2, który miał być wykorzystywany na cele wyłącznie gastronomiczne. Umowę zawarto na okres dziesięciu lat, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron, bez podania przyczyn, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28