[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 6 czerwca 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Monika Koba w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości F. Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej w P. przeciwko Miastu P. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 czerwca 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt I ACa [...], 1) odrzuca skargę kasacyjną w części dotyczącej rozstrzygnięcia oddalającego apelację powoda (punkt II) 2) odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania w pozostałej części 3) zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.500 (siedem tysięcy pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w [...] zmienił częściowo wyrok Sądu Okręgowego w P. z dnia 14 listopada 2014 r. w ten sposób, że zasądził od pozwanego Miasta P. na rzecz powoda Syndyka masy upadłości F. S.A. w P. w upadłości likwidacyjnej kwotę 2.306.067,20 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 lipca 2009 r., a w pozostałym zakresie apelację powoda oddalił. Orzeczenie to zostało zaskarżone skargą kasacyjną przez pozwanego w całości. Wnosząc o przyjęcie skargi ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28