[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 17 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jacek Grela (przewodniczący) SSN Małgorzata Manowska (sprawozdawca) SSN Kamil Zaradkiewicz w sprawie ze skarg F. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w W. na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO [...] w sprawie z odwołania F. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczego prowadzonym przez zamawiającego: P. Spółkę Akcyjną z siedzibą w L., przy udziale po stronie zamawiającego: I. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B., W. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. oraz O. Spółki Jawnej [...] z siedzibą w K., po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 maja 2019 r., skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w W. od wyroku Sądu Okręgowego w L. z dnia 16 sierpnia 2017 r., sygn. akt IX Ga [...], uchyla zaskarżony wyrok ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28