[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 21 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. w R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R. z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt V Ca [...], wydanego w sprawie z powództwa A. sp. z o.o. w R. przeciwko Politechnice [...] w R. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 21 lutego 2019 r., odrzuca skargę i nie obciąża powódki kosztami postępowania wywołanymi skargą. UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w R. wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie z powództwa A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. przeciwko Politechnice [...] w R. o zapłatę, na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w R. z dnia 23 czerwca 2016 r., zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo i orzekł o kosztach procesu za obie instancje. Pozwana w dniu 16 lutego 2018 r. r. wniosła skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego. Zarzuciła naruszenie: art. 1 w związku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 632 k.c.; art. 29 ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28