[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marcin Krajewski (przewodniczący) SSN Jacek Grela SSN Tomasz Szanciło (sprawozdawca) Protokolant Izabela Czapowska w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko (...) Wodociągowo-Kanalizacyjnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 4 lipca 2019 r., skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. akt I ACa (...), uchyla zaskarżony wyrok w punktach 2 i 3 i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w (...) i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Powód Przedsiębiorstwo C. sp. z o.o. w G. (dalej: P. C.) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o. w G. (dalej: (...)WK) kwoty 430.146,38 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21 listopada 2008 r. - z tytułu wynagrodzenia za wykonanie określonych bliżej w pozwie robót dodatkowych i kosztów opinii. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa, wnosząc o zasądzenie kosztów procesu. Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w G. oddalił ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28