Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-08-26, KIO 1569/19

Sygn. akt: KIO 1569/19 WYROK z dnia 26 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 12 sierpnia 2019 r. przez wykonawców R. S., M. G., prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą R... s.c. w Z. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Babiogórski Park Narodowy w Zawoi orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu w Zawoi unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawców R. S., M. G., prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą R... s.c. w Z. oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert z udziałem ich oferty. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego - Babiogórski Park Narodowy w Zawoi i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy), uiszczoną przez wykonawców R. S., M. G., prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą R... s.c. w Z. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego - Babiogórskiego Parku ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28