Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-08-13, KIO 1399/19, KIO 1400/19 premium

Sygn. akt KIO 1399/19 KIO 1400/19 WYROK z dnia 13 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 i 6 sierpnia 2019 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lipca 2019 r. przez odwołujących: 1. wykonawcę GALAXY Systemy Informatyczne sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (sygn. akt KIO 1399/19); 2. wykonawcę SUNTAR sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (sygn. akt KIO 1400/19); w postępowaniu prowadzonym przez centralnego zamawiającego - Skarb Państwa - Centrum Obsługi Administracji Rządowej w Warszawie, prowadzącego postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę urządzeń biurowych na potrzeby jednostek administracji państwowej (nr 2019/2), przy udziale: 1. wykonawcy Koncept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienia do postępowania odwoławczego w sprawach o sygn. akt: KIO 1399/19 i KIO 1400/19 po stronie Zamawiającego; 2. wykonawcy Egida IT Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienia do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 1399/19 po stronie Zamawiającego oraz KIO 1400/19 po stronie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28