Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-09-11, KIO 1680/19

Sygn. akt KIO 1680/19 WYROK z dnia 11 września 2019r. Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 10 września 2019r. odwołania wniesionego w dniu 29 sierpnia 2019r. wniesionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum firm BBC Best Building Consultants spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 155 lok U3 i Ł.Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Ł.Z. z siedzibą w Żyrardowie, ul. Gen. J. Bema 42 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Uniwersytet Morski w Gdyni z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 81-87 orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzyć czynność badania i oceny ofert, w tym nakazuje zama- wiającemu wezwać wykonawcę S.P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firma Sebagroup S.P. z siedzibą we Wrocławiu ul. Żeromskiego 62/2 w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia wykazu osób o osobę posiadającą uprawnienia budow- lane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28