Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-17, KIO 1276/19 premium

Sygn. akt: KIO 1276/19 WYROK z dnia 17 lipca 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Paweł Trojan Agnieszka Trojanowska Protokolant: Norbert Sierakowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2019 roku przez wykonawcę M. P.[1] oraz M. P.[2], wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej działającą pod firmą: P... s.c. z siedzibą w R. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Łodzi z siedzibą w Łodzi orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z postępowania oraz ponowienie czynności badania i oceny ofert w postępowaniu z uwzględnieniem oferty Odwołującego w częściach 2 i 4 zamówienia, 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Łodzi z siedzibą w Łodzi i: a) zalicza w poczet kosztów ...

Przykładowe fragmenty dla hasła jedz spółka cywilna

1   -   złożony i podpisany przez wspólników Spółki cywilnej, których imię i nazwisko zostało jasno wskazane w polu JEDZ nazwa Wykonawcy. Oczywiste jest więc

2   -   Pzp Odwołującego do uzupełnienia dokumentu JEDZ, stwierdzając że dokumenty złożono w imieniu spółki, nie zaś wspólników. Spółka cywilna nie posiada natomiast podmiotowości prawnej

3   -   że dokument był złożony przez Spółkę cywilną. Dostrzeżenia wymaga, iż dokumenty JEDZ zostały złożone w dwóch egzemplarzach

+82 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28