Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-12-07, KIO 2467/18 premium

Sygn. akt: KIO 2467/18 POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 7 grudnia 2018 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) wobec nieuiszczenia wpisu do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania wniesionego przez I... Sp. j., ul. (...), B. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica - Zdrój postanawia: zwraca wniesione odwołanie. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Sygn. akt: KIO 2467/18 Uzasadnienie W dniu 30 listopada 2018 r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie I... Sp. j. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę worków 3 I i 5 I do produkowania wody w opakowaniach typu "bag in box" przeznaczonych do napełniania wodą leczniczą dla Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój. Numer ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28