Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-19, KIO 1261/19, KIO 1267/19 premium

Sygn. akt: KIO 1261/19 KIO 1267/19 WYROK z dnia 19 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie 16 lipca 2019 r. w Warszawie odwołań wniesionych 4 lipca 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców. A. (...) sp. z o.o. z siedzibą w (...) (sygn. akt KIO 1261/19) B. (...) sp. z o.o. z siedzibą w (...) , (...) S.A. z siedzibą w (...) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (sygn. akt KIO 1267/19) w postępowaniu pn. Dostawa artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2-14-20120 Podprogram 2019 (nr postępowania 878/2019/C) prowadzonym przez zamawiającego: (...) z siedzibą w (...) przy udziale wykonawców zgłaszających swoje przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego: A. (...) S.p.A. (...) z siedzibą w (...) - sygn. akt KIO 1261/19 B. (...) - sygn. akt KIO 1261/19 C. (...) sp. z o. o. z siedzibą w (...) - sygn. akt KIO 1261/19 D. (...) S.A. z siedzibą w (...) - sygn. akt: KIO 1261/19 i KIO 1267/19 orzeka: 1. Uwzględnia odwołania i nakazuje zamawiającemu unieważnienie prowadzonego postępowania. 2. Kosztami postępowania w obu sprawach obciąża zamawiającego i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30000 zł 00 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła uszkodzony plik

1   -   w wyniku przeprowadzanych operacji na plikach doszło do ich uszkodzenia na skutek czego oferty nie

2   -   elektroniczną do Urzędu Zamówień Publicznych plik tej oferty z prośbą o

3   -   upływu terminu składania ofert zaszyfrowanych plików przesłanych przez Gomar Pińczów sp

+28 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28