[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2019

Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2019 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii (Sprawa [sygnatura ukryta]) Język postępowania: niemiecki Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek, pełnomocnicy) Strona pozwana: Republika Austrii Żądania strony skarżącej Skarżąca wnosi o: stwierdzenie, że Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 2, art. 28 i art. 35 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE[1] poprzez udzielenie przez miasto Wiedeń - Wiener Wohnen zamówienia z dnia 25 lutego 2012 r. dotyczącego budynku biurowego przy Guglstrasse 2-4 w Wiedniu bezpośrednio, nie przeprowadzając konkurencyjnego postępowania przetargowego i nie publikując odpowiedniego ogłoszenia; obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania. Zarzuty i główne argumenty Komisja twierdzi, że miasto Wiedeń, jako instytucja zamawiająca, zawarło w 2012 r. z prywatnym wykonawcą długoterminową umowę najmu budynku biurowego jeszcze przed jego wybudowaniem. Miasto to miało przy tym decydujący wpływ na planowanie prac budowlanych, które znacznie wykraczały poza zwykłe wymagania najemcy dotyczące nowej nieruchomości. Stanowi to zamówienie publiczne na roboty budowlane, jak wynika z ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28