[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. – 2019

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Juszczyk - Wiśniewska Sędzia WSA Dariusz Skupień (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Pauter Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Grycuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi Powiatu [...] na decyzję Zarządu Województwa [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zwrotu dofinansowania 1. Uchyla zaskarżoną decyzję w całości. 2. Zasądza od Zarządu Województwa [...] na rzecz Powiatu [...] kwotę 14.127 (czternaście tysięcy sto dwadzieścia siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. UZASADNIENIE Powiat [...] (zwany dalej: Powiat, Stroną, Skarżącym) złożył skargę na decyzję Zarządu Województwa [...] nr [...] z dnia [...] marca 2019r. Zaskarżoną decyzją Zarząd Województwa (dalej ZW) utrzymał w mocy swoją decyzję nr [...] z dnia [...] listopada 2018 r. "w sprawie zwrotu dofinansowania wynikającego z ustaleń audytowych umowy o dofinansowanie projektu nr [...] pt. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie [...]"." Decyzją nr [...] ZW orzekł zwrot kwoty w wysokości 332.684 zł przez beneficjenta Powiat w związku z nieprawidłowym wykonaniem zawartej w dniu [...] grudnia 2016 r. umowy o ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28