Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-06-27, KIO 1060/19

Sygn. akt: KIO 1060/19 WYROK z dnia 27 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 10 czerwca 2019 r. przez wykonawcę FOXMET Sp. z o.o., ul. Kopalniana 9a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny w postępowaniu prowadzonym przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom przy udziale wykonawcy Recycling Logo Group Sp. z o.o. Sp. k., ul Hutnicza 2, 41-709 Ruda Śląska zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. umarza postępowanie w zakresie zarzutu dotyczącego zaniechanie wykluczenia z postępowania Przystępującego z uwagi na nie przedstawienie wraz z ofertą oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w zakresie zarzutu dotyczącego tego, iż treść oferty Przystępującego nie odpowiada treści SIWZ, w zakresie w jakim wykonawca miał zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykazane w "Wykazie pracowników", tj. kierownika budowy, z uwagi na ich wycofanie. 2. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wskazanie podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia

1   -   zostać zapewnione poprzez udział w realizacji zamówienia innego bardziej doświadczonego podmiotu. Na etapie składania wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny ujawniło się, że wcześniejsze deklaracje wykonawcy miały na celu jedynie spełnienie formalnego wymogu

2   -   1 projektu umowy, wykonawca lub podwykonawca w okresie realizacji zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w

3   -   nie muszą znać pełnej listy podwykonawców na etapie składania oferty, a ich wskazanie może nastąpić także na etapie realizacji umowy. Informacje dotyczące podwykonawców nie stanowią zatem treści oferty

+271 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28