Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-06-27, KIO 1060/19

Sygn. akt: KIO 1060/19 WYROK z dnia 27 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 10 czerwca 2019 r. przez wykonawcę FOXMET Sp. z o.o., ul. Kopalniana 9a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny w postępowaniu prowadzonym przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom przy udziale wykonawcy Recycling Logo Group Sp. z o.o. Sp. k., ul Hutnicza 2, 41-709 Ruda Śląska zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. umarza postępowanie w zakresie zarzutu dotyczącego zaniechanie wykluczenia z postępowania Przystępującego z uwagi na nie przedstawienie wraz z ofertą oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w zakresie zarzutu dotyczącego tego, iż treść oferty Przystępującego nie odpowiada treści SIWZ, w zakresie w jakim wykonawca miał zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykazane w "Wykazie pracowników", tj. kierownika budowy, z uwagi na ich wycofanie. 2. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu ...

Przykładowe fragmenty dla hasła ograniczenie zakresu zamówienia

1   -   kopalń, stąd też Zamawiający udzielając zamówienia Wykonawcy pozostawił sobie wiele możliwości pozwalających na ograniczenie zakresu zamówienia bądź całkowitą rezygnację z jego

2   -   uwzględniać ryzyko ekonomiczne związane z ograniczeniem zakresu zamówienia przez Zamawiającego. Nacisk na uwzględnienie

3   -   na ocenę, czy w przypadku ograniczenia zakresu zamówienia wykonawca zdoła z zyskiem wykonać

+153 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28