Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-18, KIO 999/19, KIO 1000/19 premium

Sygn. akt: KIO 999/19 Sygn. akt: KIO 1000/19 WYROK z dnia 18 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Danuta Dziubińska Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawach w dniu 11 i 16 lipca 2019 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2019 r. przez: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: I... Sp. z o.o., Al. (...), W., R... B.V., (...), H., Holandia oraz P(1)... Sp. z o.o., ul. (...), G. (KIO 999/19), B. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: S... S.A., ul. (...), O. oraz H... GmbH, B., (...) (KIO 1000/19), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Komendę Główną Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa przy udziale: 1. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: M(1)... Sp. z o.o., ul. (...), K. oraz M(2)... Sp. z o.o., ul. (...), W., zgłaszających przystąpienie do postępowań odwoławczych o sygn. akt: KIO 999/19 i KIO 1000/19 po stronie zamawiającego, 2. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: S... S.A., ul. (...) , O. oraz H... GmbH, B., (...), P(2)... Sp. z o.o., ul. (...), P., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 999/19 po stronie zamawiającego, 3. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: I... Sp. z o.o., Al. (...), W., R... B.V., (...), H., Holandia oraz P(1)... Sp. z o.o., ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28