Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2018-06-05, XVII AmA 67/15 premium

Sygn. akt XVII AmA 67/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Rękosiewicz Protokolant: sekretarz sądowy Iwona Hutnik po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania I. (...) sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w T. II. (...) S.A. z siedzibą w K. (dawniej: (...) S.A. z siedzibą w T. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję na skutek odwołań powodów od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 lipca 2015 r. nr DOK - (...) I. Oddala odwołania, II. Zasądza na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od: 1. (...) sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w T. kwotę 720 zł (siedemset dwadzieścia) tytułem kosztów zastępstwa procesowego, 2. (...) S.A. z siedzibą w K. kwotę 720 zł (siedemset dwadzieścia) tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt XVII AmA 67/15 UZASADNIENIE Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK, pozwany), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, decyzją z dnia 14 lipca 2015 r. nr DOK - (...): I. uznał za praktykę naruszającą konkurencję i naruszającą zakaz, o ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28