Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-08, KIO 1076/19, KIO 1164/19 premium

Sygn. akt: KIO 1076/19 KIO 1164/19 WYROK z dnia 8 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 3 lipca 2019 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 12 czerwca 2019r. przez wykonawcę J. D. prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą P... z siedzibą w M., ul. (...) B. w dniu 21 czerwca 2019r. przez wykonawcę B... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów w Celestynowie, ul. Wojska Polskiego 57 przy udziale wykonawcy N... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., ul. (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1076/19 po stronie odwołującego i w sprawie sygn. akt KIO 1164/19 po stronie zamawiającego przy udziale wykonawcy B... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1076/19 po stronie zamawiającego przy udziale wykonawcy J. D. prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą P... z siedzibą w M., ul. (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28